Korpset har noen faste aktiviteter. Det er ikke kun 17. mai vi er ute å spiller.
I september / oktober har korpset sitt første seminar. Da reiser vi gjerne bort en helg.
I oktober er vi med på Regionsmesterskapet.
I desember har vi julekonsert i Sentrumsgården i Langesund.
I januar/februar reiser vi på skiseminar. Da kombineres musikk og ski.
I mars har vi en større konsert. Denne har vært arrangert i Ælvespeilet, i Sentrumsgården i Langesund og 50-årsjubileet ble feiret med stor konsert i Skjærgårdshallen.
Aprilmåned er tiden for å marsjere. Da arrangeres det et marsjseminar for nye og gamle musikanter.
17. Mai spiller korpset i 2 tog i tillegg til å ha en konsert for beboerne på Bamble Helsehus.
I mai arrangeres også korpsets faste Markensdag - dette er korpset sin hovedinntektskilde og her må foresatte bidra med dugnadsinnsats.
I Juni reiser korpset på tur. Av og til drar vi på lengre utenlandsturer.