Stathelle skolemusikkorps velger styret på et årlig årsmøte. (Dette arrangeres i januar / februar)
Styret består av:
         * Leder
         * Nestleder - leder av Reiselederkomiteen
         * Sekretær
         * Kasserer
         * Styremedlem - leder av Materialforvalterkomiteen
         * Varamedlem - leder av Aktivtetskomiteen.
De ulike komiteenes oppgaver er beskrevet i korpshåndboken.

Årsmøte velger også leder av Markensdagskomiteen. Markensdagen er korpset sin hovedinntektskilde, og arrangeres første lørdag i mai (avhengig av bevegelige helligdager).

Stathelleskolemusikkorps består av tre korps:
Første år som medlem spiller musikantene i aspirantkorpset.
Andre og tredje år spiller de i juniorkorpset.
Våren tredje år begynner musikantene i hovedkorpset. I hovedkorpset kan man være medlem til en er 20 år, men de fleste slutter når de er ferdig med videregående skole.
​