Stathelle skolemusikkorps ble grunnlagt i 1964.
Det begynte torsdag 13. februar 1964 kl. 20.00. Syv representanter for foreldre til barn ved Stathelle barneskole var innkalt til konstituerende møte i et arbeidsutvalg som skulle skaffe midler til kjøp av instrumenter og utstyr til et skolemusikkorps. Møtet fant sted på Stathelle barneskole og initiativtaker var skoleinspektør Arnodd Aronsen.

Korpset er veldrevet med eget styret og komiteer.
I løpet av årene er det arragert årlige turer til ulike festivaler rundt omkring i Norge. Hvert 5 år er det arrangert utenlandsturer i forbindelse med jubileumer. Korpset har blant annet vært i England, Danmark, Nederland og Spania.

I 2015 feiret Stathelle skolemusikkorps sitt 50 årsjubileum. Det ble feiret med en stor konsert i Skjærgårshallen i Langesund med nærmere 1000 publikummere. I 2016 er det nærmere 90 medlemmer i korpset.